ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพิจิตร

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพิจิตร

ค้นพบ 54 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-13.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-6.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 40-0-54.00
ที่ตั้ง : วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-96.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-49.00
ที่ตั้ง : ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-53.00
ที่ตั้ง : เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40.00
ที่ตั้ง : ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-28.00
ที่ตั้ง : หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-6.00
ที่ตั้ง : ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-20.00
ที่ตั้ง : ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-16.00
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 45-1-44.00
ที่ตั้ง : ทะนง โพทะเล พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-16.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-62.00
ที่ตั้ง : วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-49.00
ที่ตั้ง : หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-64.00
ที่ตั้ง : วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร


ประเภท : โรงสี
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 48-2-47.00
ที่ตั้ง : ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตรอำเภอในจังหวัดพิจิตร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพิจิตร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพิจิตร