ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดพิจิตร

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพิจิตร
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดพิจิตร

ค้นพบ 69 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-83.00
ที่ตั้ง : ทะนง โพทะเล พิจิตร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-96.00
ที่ตั้ง : งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : ฟาร์ม
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 15-2-59.00
ที่ตั้ง : ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-1-24.00
ที่ตั้ง : บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-33.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29-2-1.00
ที่ตั้ง : บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-22.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-0-92.00
ที่ตั้ง : ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-74.00
ที่ตั้ง : เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-2-0.00
ที่ตั้ง : เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-92.00
ที่ตั้ง : ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : โรงสี
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 48-2-47.00
ที่ตั้ง : แขวงท่าหลวง เขตเมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : โรงสี
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 24-0-61.20
ที่ตั้ง : แขวงท่าบัว เขตโพทะเล พิจิตร


ประเภท : โรงสี
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 51-2-84.00
ที่ตั้ง : โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-3-86.70
ที่ตั้ง : ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-62.00
ที่ตั้ง : วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31.00
ที่ตั้ง : ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-38.00
ที่ตั้ง : โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-30.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตรอำเภอในจังหวัดพิจิตร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดพิจิตร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดพิจิตร