ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพิจิตร

ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพิจิตร

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-83.00
ที่ตั้ง : ทะนง โพทะเล พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-62.00
ที่ตั้ง : วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-3-86.70
ที่ตั้ง : ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 24-0-76.00
ที่ตั้ง : หนองพระ วังทรายพูน พิจิตรอำเภอในจังหวัดพิจิตร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดพิจิตร เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดพิจิตร