ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดพิจิตร

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพิจิตร
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดพิจิตร

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-49.00
ที่ตั้ง : หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0000-2-48.0/248ตร.ว.
ที่ตั้ง : หอไกร บางมูลนาก พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-96.00
ที่ตั้ง : บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-16.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-6.00
ที่ตั้ง : ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-2-6.00
ที่ตั้ง : ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-2-37.00
ที่ตั้ง : วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-1-21.00
ที่ตั้ง : วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-2-77.00
ที่ตั้ง : เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 29-2-1.00
ที่ตั้ง : บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 121-0-49.00
ที่ตั้ง : หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 47-3-57.00
ที่ตั้ง : ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตรอำเภอในจังหวัดพิจิตร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดพิจิตร เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดพิจิตร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดพิจิตร